CZ CZ SK EN RU

img

img

img 0

Zboží bylo přidáno do košíku.

Váš nákupní košík je prázdný.

Ceniny a cenné papíry

Zhodnoťte a ochraňte své dokumenty prvky, jako je hologram, vodoznak, ražba, giloš, rastr, mikrotisk nebo fluorescentní či termochemické barvy. Tyto prvky ochrání dokumenty proti padělání a budou mít reprezentativní design.

Pro více informací navštivte naši stránku www.tiskcenin.cz,

nebo kontaktujte: Tomáš Slípekikona_telefon+420 553 777 373, +420 724 215 533, tomas.slipek@optys.cz 


Proč si vybrat nás?

Nabízíme všechny známé způsoby ochrany proti padělání, kopírování a pozměňování. Nabízíme také další ochranné prvky, které jsou výsledkem vlastního vývoje společnosti OPTYS.

Využijte toho, že v moderní informační společnosti vzrůstá potřeba ochrany citlivých dat a informací! Prostředky a technologie, které používáme, vám umožní spolehlivě chránit veškeré druhy tiskopisů podle různorodých potřeb zákazníků.

C07021 BRIN, A4.jpg

AKCIE

Nejrozšířenější forma cenného papíru. Akcie může být obchodovatelná nebo neobchodovatelná. Je vystavena na jméno nebo na majitele. Další formou je akcie hromadná nebo prioritní. Akcie může obsahovat neoddělitelný kuponový arch pro výplatu dividendy.

C07021 BRIN, A4.jpg

Předtisky cenin

Ceniny zaměřená na zákazníky, kteří nevyžadují originální design a nebo potřebují svůj cenný papír v co nejkratší době a v menším nákladu. Vyrobíme i jediný cenný papír.Stačí doplnit text, umístit logo či další grafický prvek dle požadavku. Zároveň je možné aplikovat hologram nebo jiný způsob ražby. Základní výběr vzhledu cenného papíru si zákazník vybírá z ukázek umístěných ve vzorníku.

Fotogalerie

osvědčení a certifikáty.jpg

Osvědčení a certifikáty

Osvědčení a certifikáty tiskneme ve formátu A4 nebo A5 na výšku i na šířku. Pro zvýšení důležitosti opatřujeme dokument bezpečnostními prvky ceninového designu jako je ražba hliníkovou barevnou fólií, holografickou fólií nebo jinou technologií dle vašeho přání.

Fotogalerie

stravenka.jpg

Poukázky a stravenky

Motivujte své zaměstnance či partnery! Tento sortiment výrobků slouží jako měna pro zaplacení služeb, nákupu a ostatního vyrovnání za poskytované služby. Produkty chráníme veškerými dostupnými technologiemi a je pouze na vás, jakou formu ochrany si zvolíte.

Fotogalerie

csob.jpg

Šeky a šekové knížky

Šek je krátkodobý cenný papír vydaný bankou jako akceptovaná poukázka k vydání peněz. Šeky jsou upraveny Směnečným a šekovým zákonem z roku 1950 vycházející z Ženevských dohod. Šek nemá přímého dlužníka, nemůže být intervenována, je vždy splatný na viděnou. Vyrábíme šeky bankovní a klientské a to ve volném listu šeku nebo v šekové knížce.

Fotogalerie

obligace.jpg

Obligace–dluhopisy

Představují velmi rozšířený druh cenných papírů. Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. Emitent vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. S dluhopisy je možné obchodovat na trzích cenných papírů. Zpravidla obsahují pevný nebo oddělený kuponový arch. Dalších druhy obligací se člení podle termínu splatnosti, typu emitenta, či způsobu vyplácení kuponu.

smenky.jpg

Směnky

Směnka je úvěrový cenný papír. Sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Směnka má dvě základní funkce: platební a zajišťovací a je možné je rozdělit na tzv. směnky vlastní a směnky cizí. Tiskopisy našich směnek obsahují bezchybný a právně úplný text nezbytný pro akceptaci směnky a mají jednotný formát.


Losy

Zpracování a výrobě losů je věnována velká pozornost. Důraz je kladen na bezpečnost nejen vlastní výroby, ale výrobek je posuzován co do spolehlivosti v prostředí kriminalistické laboratoře. Naše firma vyrábí běžně číslované losy, ale i losy se stírací vrstvou.

Fotogalerie

jízdenky.jpg

Jízdní doklady

Jízdní doklad opravňuje držitele k použití veřejného dopravního prostředku. Nejčastěji je jím jízdenka. Naše firma vyrábí jízdenky kusové a kotoučové pro výdejní automaty. Dále kupony na jízdné a na slevu jízdného.

Fotogalerie

pasy.jpg

Identifikační dokumenty a brožury

Pasy, průkazky, osvědčení, povolení, technické průkazy, vstupní průkazy, celní dokumenty, kolky a jiné státní dokumenty.

Fotogalerie

vkladni knizka_GE money.jpg

Ostatní výrobky s ochranou proti padělání

Vstupenky, záruční listy, vysvědčení, osvědčení, pojistné dokumenty, vkladní knížky, průkazky, příležitostné tiskoviny, parkovací karty aj.

Fotogalerie

 

Chráněný dokument

Jde o speciální zabezpečený papír s viditelnými a neviditelnými vlákny pro výrobu důležitých dokumentů (kupní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí, darovací smlouvy, mandátní smlouvy, závěti, ...) určený jak pro firmu, tak i pro občany. Dalším ochranným prvkem v tomto číslovaném papíru jsou speciální pigmenty. Tento neviditelný ochranný prvek se detektuje laserovým detektorem, kterým se ověřuje pravost dokumentu při znaleckém ověření či kriminalistickém posudku pravosti dokumentu, napsaném na tomto zabezpečeném papíru.

Chcete být informováni
o novinkách a slevových akcích?
Stiskem tlačítka odebírat souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Platba kartou Platba převodem Platba hotově
verified by visa MasterCard SecureCode VISA VISA Electron MasterCard Maestro
Tento web používá cookies. Více informací o cookies a jejich používání najdete zde. V pořádku